Anda Sudah Siap ? Beginilah Malaikat Izrail Mencabut Nyawa Manusia

Malaikat izrail biasa diucap bagaikan malaikat maut ataupun malaikat pencabut nyawa. disebutkan dalam hadits dari nabi muhammad saw, kalau allah swt dalam menghasilkan malaikat melebihi besarnya sebagian langit dan juga sebagian bumi. seandainya segala air laut dan juga sungai ditumpahkan keatas kepalanya, hingga bukanlah setetes air itu pula jatuh ke bumi. seandainya segala air laut dan juga sungai ditumpahkan keatas kepalanya, hingga tidak setetes air itu jatuh ke bumi.

sebetulnya pada malaikat izrail, allah swt telah membagikan kekuasaan (kekokohan) ialah penggalan timur dan juga penggalan barat bumi dihadapan malaikat izrail, seperti meja yang telah diletakkan diatasnya suatu, yang diletakkan dihadapan seorang supaya memakannya, apa yang disukainya. demikian seperti itu, malaikat izrail yang memiliki kekokohan membolak - balikan bumi, sebagaimana seorang yang begitu mudahnya dalam membolak - balikan sekeping mata duit.

dan juga sebetulnya malaikat izrail telah diikat dengan rantai 70. 000 yang tiap rantai panjangnya dekat 1000 tahun. sebaliknya para malaikat yang lain tidak mendekati malaikat izrail, karna tidak mengenali dimana tempatnya, tidak mendengar suaranya dan juga mereka pula tidak mengenali kondisi malaikat izrail walaupun hingga kapan juga pula. kala allah swt telah mencipatkan malaikat izrail, hingga ia telah memerintahkan pada malaikat izrail buat memegang maut (mencabut nyawa). kemudian malaikat izrail mengatakan: “ ya allah, apakah maut itu? ” hingga allah memerintahkan kepada jilbab buat membuka diri sampai malaikat izrail mengenali apa maut itu. setelah itu allah swt berfirman kepada malaikat : “, “berhentilah seluruh malaikat kepada maut ini: ” malaikat berhentilah seluruh malaikat, kemudian allah swt memrintahkan kepada maut: “terbanglah diatas seluruh malaikat, dan juga bentangkanlah segala sayap - sayapmu dan juga seluruh malaikat telahmenyaksikan “. hingga tersungkurlah para malaikat seluruhnya dalam kondisi pingsan sepanjang 1000tahun lamanya. dan juga pada dikala para malaikat sudah siuman dari pingsannya kemudian mereka bertanya kepada allah swt : “ ya tuhan kami , sudahkah tuan menghasilkan mahluk yang lebih besar dari ini ? ”. hingga allah swt berfirman: “ akulah yang telah menghasilkan dan juga akulah yang lebih besar darinya dan juga begitu seluruh mahluk hendak mengalaminya (merasakannya) ”.

setelah itu allah swt berfirman kepada malaikat izrail: ” wahai izrail, peganglah maut itu karna ia itu telah kuasakan kepadamu”. kemudian malaikat izrail menanggapi : ‘’wahai allah, dengan kekokohan yang gimana saya wajib memegangnya sementara itu ia lebih besar dari diriku ini. ” setelah itu allah swt membagikan kekokohan kepada malaikat izrail kemudian ia mengambilnya dan juga tenanglah maut ditangan malaikat izrail.

hingga maut itu juga mengatakan: “wahai allah, izinkanlah saya buat berteriak diseluruh langit sekali lagi”. setelah itu allah swt mengizinkannya, hingga berteriaklah maut itu dengan suara lantang dan juga keras: ‘ saya merupakan maut, yang memisahkan antara anak dan juga ibunya, saya merupakan maut yang memisahkan antara kerabat pria dan juga sudara wanita, saya merupakan maut yang mengganggu rumah - rumah dan juga gedung - gedung yang kuat menjulang besar , saya merupakan maut yang meramaikan kuburan, saya merupakan maut yang mencarimu dan juga menemukanmu, walaupun kalian berposisi dalam gedung yang terkunci dengan rapat dan juga tidak terdapat suatu mahluk juga kecuali hendak merasakanku”.

kala maut menghadiri orang - orang kafir dan juga orang - orang munafik dan juga orang - orang yang celaka, hingga maut itu tiba dan juga turunlah disebelah kirinya (orang yang kafir). dia berbentuk malaikat yang gelap legam mukanya, matanya melotot dengan bawa bermacam berbagai siksa yang amat pedih. kemudian duduklah para malaikat adzab itu didekat dengan orang yang kondisi sekarat itu sampai malaikat maut (izrail) tiba kepadanya.

dan juga apabila malaikat maut telah tiba kepada seorang diantara mereka, hingga berdirilah dihadapan jiwa orang tersebut , kemudian dia bertanya : ” siapakah engkau dan juga apa yang engkau mau dariku? ”. malaikat izrail menanggapi : ” saya merupakan malaikat maut, yang hendak mengeluarkanmu dari dunia ini dan juga menjadikan anak - anakmu dalam kondisi yatim, istri - istrimu dalam kondisi janda, harta - hartamu yang hendak terwarisi oleh ahli - ahli warismu, yang mereka tidak kalian senangi disaat hidup kamu


(sumber: https:// haidarmouslemstyle. blogspot. com/2017/01/anda-sudah-siap-beginilah-malaikat. html )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ads
Diberdayakan oleh Blogger.