Banyak Yang Tak Menyadari Penemu Angka Adalah Ilmuwan Muslim, Tanpa Penemuan Ini Tak Ada Komputer Facebook Twitter

Mayoritas orang barat (pula disini) tidak menyadari kalau angka yang mereka pakai saat ini diciptakan oleh muhammad ibn musa al - khawarizmi, seseorang matematikawan muslim.

angka merujuk sudut, semisal 1 mempunyai satu sudut, sebaliknya 4 mempunyai 4 sudut, 0 tidak terdapat sudut. dan juga sebagainya.

al - khwarizmi mempunyai pendekatan sistematis buat membongkar persamaan linear dan juga kuadrat yang setelah itu diketahui dengan aljabar dan juga algoritma. . .

dengan kata lain, tanpa kerja al - khwarizmi kita tidak hendak mempunyai pc ataupun facebook. . . dan juga banyak inovasi teknologi besar yang lain.

(jamal dajani)


muḥammad bin mūsā al - khawārizmī (bahasa arab: محمد بن موسى الخوارزمي) adalah seseorang pakar dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan juga geografi yang berasal dari persia. lahir dekat tahun 780 di khwārizm (saat ini khiva, uzbekistan) dan juga meninggal dekat tahun 850 di baghdad. kira - kira sejauh hidupnya, dia bekerja bagaikan dosen di sekolah kehormatan di baghdad.


buku pertamanya, al - jabar, merupakan novel kesatu yang mangulas pemecahan sistematik dari linear dan juga notasi kuadrat. sampai - sampai dia diucap bagaikan ayah aljabar. al - khwārizmī pula berfungsi berarti dalam menghadirkan angka arab lewat karya kitāb al - jam’a wa - l - tafrīq bi - ḥisāb al - hind yang nanti diadopsi bagaikan angka standar yang digunakan di bermacam bahasa dan setelah itu diperkenalkan bagaikan sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke 12. dia merevisi dan juga membiasakan geografi ptolemeus sebaik mengerjakan tulisan - tulisan tentang astronomi dan juga astrologi.

kontribusinya tidak cuma berakibat besar pada matematika, tetapi pula dalam kebahasaan. kata " aljabar " berasal dari kata al - jabr, satu dari 2 pembedahan dalam matematika buat menuntaskan notasi kuadrat, yang tercantum dalam bukunya. kata algorisme dan juga algoritma diambil dari kata algorismi, latinisasi dari namanya. namanya pula di serap dalam bahasa spanyol, guarismo, dan juga dalam bahasa portugis, algarismo bermakna digit. (wikipedia)(sumber: http:// www. portalpiyungan. co/2017/01/banyak-yang-tak-menyadari-penemu-angka. html)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ads
Diberdayakan oleh Blogger.