Nama-nama Surga dan Calon Penghuninya Berdasarkan Amal Perbuatannya di Dunia

Kenikmatan surga di akhirat nanti tidak cuma satu berbagai, tetapi bermacam - macam setimpal dengan tingkatan ketaqwaan manusia sepanjang hidup di dunia fana ini.

surga firdaus
surga yang ditujukan untuk orang yang khusyuk sholatnya, menjauhkan diri dari perbuataan percuma, aktif menunaikan zakat, melindungi kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, dan juga memelihara sholatnya. dalam al - qur’an ada pada surah (al - kahfi, ayat 107) dan juga surah (al - mu’minuun, ayat 9 - 11).

surga ‘adn
surga yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa kepada allah (an - nahl : 30 - 31) , betul - betul beriman dan juga beramal shaleh (thaha: 75 - 76) , banyak berbuat baik (fathir: 32 - 33) , tabah, menginfaqkan hartanya dan juga membalas kejahatan dengan kebaikan (ar - ra’ad : 22 - 23)

surga naim
surga yang diperuntukkan untuk orang - orang yang betul - betul bertakwa kepada allah dan juga beramal shaleh. dalam al - qur’an ada pada surah (luqman, ayat 8) dan juga (al - hajj, ayat 56)

surga ma’wa
surga yang ditujukan untuk orang - orang yang bertakwa kepada allah (an - najm: 15) , beramal shaleh (as - sajdah: 19) , dan cemas kepada kebesaran allah dan juga menahan hawa nafsu (an - naziat : 40 - 41)

surga darussalam
surga yang diperuntukkan untuk orang yang kokoh imannya dan juga islamnya, mencermati ayat - ayat allah dan beramal shaleh. sebagaimana firman allah subhanahu wata’ala, “bagi mereka (disediakan) darussalam (surga) pada sisi rabbnya dan juga dialah pelindung mereka diakibatkan amal - amal sholeh yang senantiasa mereka kerjakan. ” (qs. 6: 127)

surga darul muqamah
surga yang diperuntukkan untuk orang yang bersyukur kepada allah. kata darul muaqaamah berarti sesuatu tempat tinggal dimana di dalamnya orang - orang tidak sempat terasa letih dan juga tidak terasa lesu. tempat ini diperuntukkan kepada orang - orang yang bersyukur sebagaimana yg disebutkan di dalam tulisan (faathir ayat 35).

surga al - maqamul amin
surga yang diperuntukkan untuk orang - orang yang bertakwa. sebetulnya orang - orang yang bertakwa berposisi dalam tempat yang nyaman (ad - dukhan, ayat 51)

surga khuldi
surga yang diperuntukkan untuk orang yang taat melangsungkan perintah allah dan juga menghindari larangannya (orang - orang yang bertakwa). katakanlah: “apa (azab) yang demikian itukah yang baik, ataupun surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang - orang yang bertaqwa? ” ia jadi balasan dan juga tempat berulang untuk mereka? ” (al - furqaan, ayat 15)

(sumber: juztben. blogspot. co. id)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ads
Diberdayakan oleh Blogger.